KİRALAMANIN AVANTAJLARI

 • Araçların bilançonuzda yer almaması. 
 • Araçlarla ilgili bütün masraflarınızın vergi kanunların verdiği limitlere kadar olan kısmını vergi matrahınızdan indirilebilir olması. 
 • Şirketinizin normal kredi limitlerinin etkilenmemesi. 
 • Aracın KDV’sinin finansman yükü yaratmaması. 
 • Mali imkânlarınızı geliştirmek.
 • Ödeme programının müşterinin nakit akışına göre tanzim edilebilmesi. 
 • Sözleşme süresi sonunda, müşterinin aracı satın alma,sözleşmeyi uzatma veya aracı iade etme hakkına sahip olması. 
 • Araçların düzenli olarak bakımları sözleşme gereği Kiralayan tarafından sağlandığından, kiracının bu konularda harcaması, gereken iş gücünün minimum seviyeye indirilmesi. 
 • Araçlar için şirketlerin sermaye bağlamasına gerek duymamaları. 
 • Nakit imkanlarının kiracı şirketin işinin gerektirebileceği daha faydalı alanlarda kullanılabilmesi. 
 • Varlık sahibi olma risklerinden kurtulmak.
 • Araçlarla ilgili olarak aylık düzenli bir nakit akışı sağlayabilmek ve daha gerçekçi bütçe tahminleri yapabilmek. 
 • Amortisman uygulamasına gerek olmaması ve dolasıyla yönetim giderlerinin azalması. 
 • Kiralama, sigorta, servis ve bakım ücretlerinin tek bir faturayla ödeniyor olması. 
 • Operasyonel Filo Kiralama Uygulamalarının, şirketlerin araçları esnek sürelerle kiralayabilmelerine olanak tanıması. 
 • Bütün filoyla ilgili sorunların tek bir yetkiliyle çözülebilme imkanı. 
 • Şirketinizin imajını güçlendirecek her zaman bakımlı ve yeni araç kullanabilme imkanına sahip olmak. 
 • Tüm periyodik bakımlarının eksiksiz yapıldığı güvenli bir şirket aracının kullanılmasına imkan sağlamak.